Polski Adwokat 727-538-4171 Floryda USA Agnieszka Aga Piasecka

Florida, Polish, Attorney, Lawyer, Polski, Prawnik, Adwokat, Floryda, USA, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka

Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka

727-538-4171

813-786-3911

303-475-7212

Practice Areas

 • Probate
 • Avoiding Probate
 • Formal Administration
 • Summary Administration
 • Disposition of Personal Property Without Administration
 • Last Will and Testament
 • Living Wills
 • Health Care Directive
 • Advance Directive
 • Power of Attorney
 • Medical Power of Attorney
 • Trusts
 • Living trusts
 • Revocable trusts
 • Irrevocable trusts
 • Testamentary trusts
 • Charitable trusts
 • Spendthrift trusts
 • Discretionary trusts
 • Support trusts
 • Totten trusts
 • Self-settled trusts
 • U.S. Citizenship
 • U.S. Citizenship Requirements
 • The Naturalization Test
 • Dual Citizenship
 • Green Card
 • Green Card Through Family
 • Green Card Through Refugee or Asylee Status
 • Other Ways to Get a Green Card
 • Removing conditions on a Green Card
 • Fiancé(e) Visas
 • Fiancé(e) Visas – Children of Fiancé(e)s – Fiancé(e)
 • Permission to Work
 • Waiver of Grounds of Inadmissibility
 • Contested Divorce
 • Uncontested Divorce
 • Collaborative Divorce
 • Equitable Distribution of Property
 • Unequal Distribution of Property
 • Alimony
 • Child Support
 • Child Custody
 • Time Sharing
 • Relocation
 • Paternity Actions
 • Domestic Violence Injunctions
 • Marital Settlement Agreements
 • Modification of Prior Judgments
 • Post Nuptial Agreements
 • Pre Nuptial Agreements
 • Personal injury claims
 • Car accidents
 • Motorcycle accidents
 • Boat accidents
 • Slip and fall accidents
 • Medical malpractice
 • Nursing home abuse
 • Property damage or loss
 • Sale Transactions
 • Real Estate Purchases
 • Foreclosure Defense
 • Business Entities Formation
 • Other Contracts
 • Creation of legal documents for Poland
 • Creation of Power of Attorney for Poland
 • Creation of Disclaimer of Inheritance for Poland  

Translation of legal documents including:

 • Birth Certificates
 • Marriage Certificates
 • Death Certificates
 • Divorce Decrees
 • Wills
 • Judgments
 • Affidavits
 • Agreements
 • Articles of Incorporation
 • Bylaws
 • Commercial Invoices
 • Copy of a U.S. Passport
 • Deeds of Assignment
 • Diplomas
 • Income Verification
 • Transcripts
 • Other business documents

Zakres praktyki

 • Postępowanie spadkowe
 • Testamenty
 • Trusty
 • Dyrektywy medyczne
 • Pełnomocnictwa do spraw medycznych
 • Pełnomocnictwa do wszystkich czynności prawnych
 • Pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości
 • Pełnomocnictwa do poszczególnych czynności prawnych
 • Oświadczenia o odrzuceniu spadku
 • Pełnomocnictwo medyczne
 • Obywatelstwo Amerykańskie
 • Naturalizacja w Stanach Zjednoczonych
 • Test naturalizacji
 • Zielona Karta
 • Zielona Karta Przez Rodzinę
 • Zielona Karta poprzez status uchodźcy lub azylu
 • Inne sposoby uzyskania zielonej karty
 • Usuwanie warunków z zielonej karty
 • Wizy narzeczeńskie
 • Zezwolenia na pracę
 • Wnioski o wybaczenie naruszenia prawa imigracyjnego
 • Kwestionowany rozwód
 • Rozwód za porozumieniem stron
 • Opieka nad dziećmi
 • Podział majątku przy rozwodzie
 • Alimenty małżeńskie
 • Alimenty na dziecko
 • Zmiana miejsca zamieszkania – relokacja
 • Ustalenie ojcowstwa
 • Zakaz zbliżania w przypadku przemocy domowej
 • Kontrakty małżeńskie
 • Intercyzy
 • Kontrakty o rozdzielności majątkowej
 • Modyfikacja wyroków sądowych
 • Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych
 • Wypadki drogowe
 • Wypadki samochodowe, motorowe i wodne
 • Obrażenia doznane w wyniku upadku
 • Błędy lekarskie
 • Naruszenia praw pacjenta w domach rehabilitacyjnych i domach opieki społecznej
 • Prawo Nieruchomości / Obrona Foreclosure
 • Dokumenty przenoszące prawo własności nieruchomości
 • Pomoc prawna przy kupnie i sprzedaży nieruchomości
 • Pomoc przy zakładaniu firm i korporacji
 • Inne Kontrakty

Przygotowanie dokumentów prawnych do Polski:

 • Pełnomocnictwa
 • Oświadczenia o Odrzuceniu Spadku

Klauzula Apostille oraz tłumaczenia dokumentów prawnych do Polski:

 • Pełnomocnictwa
 • Oświadczenia o Odrzuceniu Spadku
 • Akty urodzenia
 • Akty zgonu
 • Świadectwa małżeństwa
 • Wyroki rozwodowe
 • Inne wyroki i dokumenty sądowe
 • Oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku
 • Testamenty
 • Oświadczenia pod przysięgą
 • Faktury handlowe
 • Kopia paszportu USA
 • Dyplomy
 • Weryfikacja dochodu
 • Transkrypty
 • Umowy
 • Statut Spółki
 • Inne dokumenty biznesowe

Polski, Adwokat, Floryda, USA, Agnieszka, Aga Piasecka

Agnieszka Aga Piasecka, Polski Adwokat Floryda USA

Polski, Adwokat, Floryda, USA, Agnieszka, Aga, Piasecka

Agnieszka Aga Piasecka, Polski Adwokat Floryda USA

Agnieszka Aga Piasecka Reviews Avvo

To read Agnieszka Piasecka’s Avvo Reviews please visit:

https://www.avvo.com/attorneys/33760-fl-agnieszka-piasecka-4581259/reviews.html

Agnieszka Aga Piasecka Reviews

To read Agnieszka Piasecka’s Client Reviews please visit:

https://piaseckalaw.com/reviews

Office Location Adres Biura Attorney Aga Piasecka